Miljöarbete

Plantskolan värnar om natur och miljö. Under 2017 arbetade vi intensivt med att ta fram en miljöpolicy som säkerställer att vi arbetar på ett miljömedvetet sätt i allt vi gör och producerar.

Detta arbete genererade en miljöcertifiering (ISO 14001:2015) som visar på att vi är en partner som ligger i framkant. Ni kan se och läsa certifikatet genom att klicka här.

Ni kan ta del av vår miljöpolicy genom att klicka här.